0-2
0-3
Gorman29' (Str.)
0-4
Supporterfordeling på VG
33
36
VG Live er en del av Schibsted Media. Schibsted Media AS og Schibsted ASA er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her