Jemen

Fullt navn:
Jemen
Forkortelse:
YEM
VG Live er en del av Schibsted Media. Schibsted Media AS og Schibsted ASA er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her